Xifrat anglo-saxó

En harmonia moderna, el xifrat dels acords, és a dir la part harmònica o d’acompanyament de la melodia, acostuma a estar escrit amb el xifrat anglo-saxó o americà. Cada nota de l’escala correspon a una lletra de l’abecedari, començant per la lletra A que correspon a la nota LA, la lletra B correspon a la nota SI, la lletra C a la nota DO, i així successivament fins a la G que correspon a la nota SOL.

Així doncs, un acord major s’indicarà amb la lletra corresponen en majúscules si és un acord tríada, o de tres notes. Per exemple:
A seria La Major, B Seria Si Major, C seria Do Major, Eb seria Mib Major, F# seria Fa# Major, etc.

Si al costat de la lletra majúscula hi ha una lletra “m” minúscula, indica que l’acord és menor. Per exemple: Cm és Do menor, Am és La menor, Bbm és Si bemoll menor, etc.

Quan l’acord a més de la lletra majúscula porta un 7 darrere, significa que l’acord és quatríada, és a dir, que està format per quatre notes, en aquest cas, si el número és un 7,  es refereix a la 7ª a distància d’un to de la fonamental. Per tant, si tenim l’acord C (Do Major) les notes que formen l’acord són la fonamental, la 3ª i la 5ª de l’acord o l’arpegi, és a dir….DO, MI i SOL, com quan fem els arpegis i les escales de memòria. Si l’acord és C7, llavors s’anomena Do sèptima, i a més de les notes 1-3-5 (fonamental, 3ª i 5ª) si afegeix la 7ª que ha d’estar a distància d’un to de la fonamental, per tant, en aquest cas la 7ª seria Sib (de Sib a Do hi ha una distància d’un to). Així doncs, les notes que formen l’acord de C7 són Do, Mi, Sol i Sib.Més

Més endavant veuràs lliçons en què hi ha acords que porten un 6 al costat de la lletra majúscula, aquests acords també són quatríades, és a dir, de quatre notes, però en aquest cas, a més de la fonamental, 3ª i 5ª si afegeix la 6ª de l’escala, així doncs, l’acord C6 (S’anomena Do Sexta), estarà format per la fonamental, 3ª, 5ª i 6ª de l’escala, és a dir: Do, mi sol, la.

Impactes: 301

6 votes