Teoria.com

El portal teoria.com està dedicat a l’estudi i pràctica de la teoria musical. Ofereix el seu contingut lliure de cost a tota la comunitat de la Internet des de 1997. teoria.com ha estat desenvolupat per José Rodríguez Alvira com un recurs per complementar les seves classes al Conservatori de Música de Puerto Rico.

El 2006 teoria.com va rebre el premi MERLOT (Multimèdia Educational Resource for Learning and Online Teaching) Classic Award en música i ha estat revisat per persones expertes per part de l’organització. Les següents seccions i articles han rebut una avaluació individual:

  • Lectura musical
  • Anàlisi de la fugida en sol menor de Bach (BWV 861)
  • Música viva: Anàlisi animat de la Invenció en do major
  • Dominants secundàries
  • Constructor geomètric d’intervals
  • Lectura i escriptura musical per a instruments transpositors

Els exercicis i recursos d’aprenentatge de teoria.com formen part de la primera i segona edició del llibre From Sound To Symbols de Micheal Houlahan i Philip Tacka publicat per Oxford University Press així com de el llibre Stradivari de Salvatore Accardo, Luigi Fiorentini, Gabriele Giacomelli i Paola Lenzi publicat a Itàlia per Bompiani. El portal teoria.com és usat per conservatoris, universitats i escoles de música a Nord, Sud Amèrica i Europa.

És un projecte en continu desenvolupament. Constantment afegim materials i el seu estat natural és el d’estar en procés de construcció.

Hits: 196

3 votes