Soundtrap

Soundtrap, owned by Spotify, ha tret una nova versió del seu servei gratuït que permet als seus usuaris crear i guardar un nombre il·limitat de projectes de podcast i música. La capacitat il·limitada només era possible fins ara als usuaris de pagament.

In this free version they have added 210 free software tools, as well as audio effects.

Soundtrap ofereix un estudi col·laboratiu de gravació en línia de música i podcast, which allows users to connect and work on the same melody or podcast in real time using any connected device.

You must register to use the free version at soundtrap.com

Hits: 5

0 votes