Instruccions

Abans d’estudiar els llibres Progressives Jazz Studies de James Rae, hauries de mirar atentament els propers vídeos. Els vídeos et van guiant sobre com treballar fins a la lliçó 44, per tant van destinats a alumnes de primer, segon i tercer d’avançat. També considero molt important que sapigueu amb soltesa tocar les escales i arpegis majors i menors. A l’apartat Harmonia trobareu moltíssima informació sobre tots els aspectes que hem d’aprendre durant els anys vinents per poder crear solos i melodies interessants. Sobretot apreneu la nomenclatura anglo saxona, els acords tríades i quatríades, etc.

Considero de vital importància que aprengueu a fer anar un editor de partitures (és com l’ordinador o màquina d’escriure d’un escriptor). Òbviament les partitures les podeu fer escrites a mà, però us ben asseguro que és molt millor l’escriptura d’un programa, tal com tots esteu acostumats a llegir. Us deixo l’enllaç al programa MuseScore, que és gratuït, així com molts tutorials per aprendre a fer-lo funcionar d’una forma correcta. Us encoratjo a què aquest estiu li dediqueu una estona cada dia perquè l’any vinent demanaré feina escrita amb aquest programa. Recordeu també que per poder enregistrar el clarinet o música en general, podeu fer-ho amb dos programes: Bandlab i Audacity. (Teniu molta informació al web sobre cada programa). També us recomano que el treballeu de forma regular, ja que el curs vinent, seran eines OBLIGATÒRIES a l’aula de clarinet meva.

Recordeu: MuseScore per escriure partitures i Bandlab o Audacity per enregistrar àudio.

Impactes: 417

5 votes