Harmonia bàsica

Per aprendre a improvisar, i treballar l’apartat de música moderna del temari que imparteixo al centre, cal tenir uns coneixements previs sobre tonalitats, intervals, escales, i acords. És important que domineu aquest tema tant de forma teòrica com pràctica, així podreu fer moltes coses amb l’instrument a part de llegir les partitures, de forma que no sempre necessitem una partitura per fer música. Creativitat al poder!

Us deixo uns vídeos explicatius dels temes bàsics que heu de dominar amb rapidesa i soltesa: Tonalitats, escales, intervals i acords. Per poder fer els exercicis que vaig posant, i molts dels que fem a classe, que estan al temari de moderna, podeu recórrer sempre a aquests vídeos per refrescar la memòria.

Acords diatònics

Fem un repàs als acords quatríades que es formen sobre qualsevol escala major. Recorda les formes de calcular els intervals d’una forma ràpida, que ja veiem a classe (si tens dubtes o no saps com fer-ho, t’ho puc explicar en privat per videoconferència). Us poso un vídeo on la primera part del vídeo explica molt bé la formació d’aquests acords (la segona part només interessa als guitarristes). Aquesta informació, igual que l’anterior d’escales, tonalitats, acords, etc., l’has de saber molt bé per poder practicar els exercicis de cadències que trobaràs al web. Veiem primer un exemple escrit, com ja saps, els graus de l’escala els numerem amb xifres romanes.

Acords diatònics (del to)

Progressions harmòniques

En aquest apartat veurem què són les progressions harmòniques, i de moment o farem basant-nos en l’escala Major. Veurem quins acords es formen sobre cada grau de l’escala, la funció tonal que té cada grau, i per últim veurem com podem “ordenar” aquests acords de forma que soni “agradable” a l’oïda, tot i que per gustos…. els colors. Un cop entès tots aquests conceptes, podràs realitzar els exercicis de progressions diatòniques (és a dir progressions sobre el “to” en el que estem, que no oblidem que de moment és Major)

Cadències

En música, distintes situacions reben el mot de cadència. Una cadència, harmònicament, és un punt de repòs que o bé conclou una frase musical (cadència conclusiva), o bé té un punt de tensió que li dóna un caràcter suspensiu (cadència suspensiva). També s’anomena cadència (de l’italià, cadenza) el passatge virtuosístic interpretat pels solistes durant la interpretació d’un concert, la qual pot ser improvisada o no. En el proper vídeo veurem els tipus de cadències.

Impactes: 563

5 votes