Escala cromàtica

L’escala cromàtica és la que consisteix a tocar totes les notes musicals (en el sistema europeu) de forma que entre nota i nota la distància tonal és la de mig to o un semitò. Com totes les escales, la podem tocar de forma ascendent i de forma descendent.

Jo sempre procuro que els meus alumnes pensin les notes com a sostinguts (#) quan la toquen de forma ascendent, i en bemolls (b) quan la toquen de forma descendent. És a dir:

Mi-Fa-Fa#-Sol-Sol#-La-La#-Si-Do-Do#-Re-Re#-Mi // (quan la toquem de forma ascendent)

Mi-Mib-Re-Reb-Do-Si-Sib-La-Lab-Sol-Solb-Fa-Mi // (quan la toquem de forma descendent)

Justament per això el llibre “El clarinet i jo Vol.3” fa èmfasi en no enharmonitzar les notes.

A continuació us deixo 2 vídeos que expliquen les posicions dels dits en l’escala cromàtica. Reitero que jo prefereixo pensar les notes pujant com a sostinguts (Fa# o La#) i baixant com a bemolls (Solb o Sib). No és el cas dels vídeos, però realment el que ens interessa és aprendre les posicions per poder fer l’escala cromàtica.Numeració de les claus del clarinet

Escala cromàtica en el clarinet
Posicions del clarinet

Per aprendre les claus del clarinet a ritme de rap……

Impactes: 2954

2 votes