Buscador d’obres

Aquesta pàgina és un buscador de paraules del web. Principalment el pots utilitzar per buscar obres, el millor és buscar per compositor, ja que d’aquesta forma hi ha menys errors en la cerca. Un cop entres la paraula (o compositor) a buscar, et donarà els resultats de les pàgines del web on pots trobar acompanyaments de l’autor.

Al menú estàtic de la dreta també tens sempre el buscador de forma fixa.

Impactes: 763

7 votes