Acords tríades

Són els que estan formats per 3 notes que anomenarem “fonamental” (que dóna nom a l’acord), “tercera” (situada a distància d’una tercera per damunt de la fonamental) i “quinta” (situada a una distància de quinta per damunt de la fonamental).

Depèn de quin tipus d’interval de tercera i de quinta tingui l’acord, els classificarem en quatre tipus: major, menor, augmentat o disminuït.

Els acords majors tenen la tercera major i la quinta justa  (1-3-5). S’indiquen amb una lletra majúscula.

Acords tríades majors

Els acords menors tenen la tercera menor i la quinta justa  (1-b3-5). S’indiquen amb una lletra majúscula seguida de “m” o el signe “-“.

(En dir b3, vol dir que en l’escala major corresponent de l’acord que parlem, el tercer grau està rebaixat mig to.

Acords tríades menors

Els acords augmentats tenen la tercera major i la quinta augmentada (1-3-#5). S’indiquen amb una lletra majúscula seguida del signe “+” o del sufix “aug”.

Acords tríades augmentats

Els acords disminuïts tenen la tercera menor i la quinta disminuïda (1-b3-b5). S’indiquen amb una lletra majúscula seguida del símbol “º” o el sufix “dim”.

Acords tríades disminuïts

A l’hora de tocar-los podem posar qualsevol nota dels que formen l’acord com a nota més greu. Quan la nota que dóna nom a l’acord és la més greu, l’acord està en posició fonamental. Si la nota més greu és la tercera, està en primera inversió, i si és la quinta la nota més greu, l’acord està en segona inversió.

Acords tríades invertits

Impactes: 710

5 votes