Acords quatríades

Els formen quatre notes en lloc de tres. Afegirem una tercera a l’acord triada, és a dir, la sèptima de l’acord. Si la sèptima afegida és Major (quan està a distància de mig to de la tònica si l’invertim), l’acord resultant serà amb sèptima “Maj7”, i si és menor (quan està a distància d’un to de la tònica si l’invertim), l’acord resultant s’anomenarà de sèptima (sense indicar que aquesta sèptima és menor), i la sèptima s’escriurà amb el núm. 7.

Acords quatríades Maj7

(1-3-5-7)

Acords quatríades de sèptima (de dominant)

(1-3-5-b7)

Acords quatríades m7

(1-b3-5-b7)

Acords quatríades mMaj7

(1-b3-5-7)

Un altre bloc de quatríades els podem formar a partir de tríades disminuïts: Si la sèptima que afegim a l’acord tríada disminuït és menor, tenim de resultat un acord que molts anomenen semi disminuït, però jo em referiré a aquest acord a classe com a: “menor sèptima, bemoll quinta” o “menor sèptima, quinta bemoll”.

Acords m7 bemoll quinta (o semidisminuIts)

(1-b3-b5-b7)

Si la sèptima que afegim és disminuïda, l’acord resultant serà anomenat de “sèptima disminuïda”

Acords de sèptima disminuïda

En el cas dels acords disminuïts es permet enharmonitzar  algunes notes per facilitar la seva lectura.

Per últim volia afegir un parell d’acords que trobem sovint als llibres de curs en l’apartat del temari de modern. Es tracta  dels acords de “sexta” i els “sus 4”. És molt senzill: Els acords de sexta són acords tríades majors als quals hi afegim una sexta major. S’anomenen acords de sexta.

Acords quatríades de sexta

(1-3-5-6)

Per últim, Els acords “7sus 4” són acords de sèptima als que substituïm la tercera per la quarta justa.

Acords de sèptima sus4

(1-4-5-b7)

Igual que els acords tríades, els quatríades també poden ser invertits, afegint una nova posició: la tercera inversió quan és la sèptima la nota més greu de l’acord.

Hits: 724

6 votes